Essay About Global Warming And Should You Put Your Current Salary On A Resume Business Plan Contests Homework Impact Distribution Application Letter Foundation Cover Letter Example

Servicegrossistene AS

Servicegrossistene AS er en landsdekkende fullsortimentsgrossist som består av 21 selvstendige grossister hvor Eurosupply AS er en av disse. Servicegrossistenes medlemmer er selvstendige virksomheter som samarbeider på ulike områder for å gi deg effektive rutiner, stabil distribusjon og gode betingelser.

sg_logo

SG Maritime – All you need 24/7

EuroSupply AS er en del av nettverket SG Maritim som sikrer effektiv og stabil distribusjon langs hele norskekysten. SG Maritim ble etablert i 1999, og består av norske skipshandlere, alle med lang erfaring og tradisjoner innenfor skipshandler bransjen.

SGMAR
 

Eurosupply AS er sertifisert som Miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning for bedrifter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og sitt samfunnsansvar. For å bli sertifisert må bedriftene utføre en miljøanalyse og oppfylle strengt definerte bransjekrav.

Miljøfyrtårn kan beskrives som et ledelsessystem der sertifiserte selskaper er forpliktet til å arbeide kontinuerlig og systematisk med å forbedre miljøtiltak. Bedriftene må dokumentere at de oppfyller både myndighetskrav og spesifikke krav som Miljøfyrtårn-sertifiseringen innebærer. Kravene omfatter bl.a. miljømessige forhold knyttet til energiforbruk, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

For å bli kvalifisert som Miljøfyrtårn har Eurosupply AS iverksatt omfattende tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

miljofyrtarn