Elements Of A Good Academic Essay Writing Numbers In Essays Rules Exploring Excel Assignments The Bean Trees Summary Sample Resume Massage Therapist Job Movie Review Of Eraser

Servicegrossistene AS

Servicegrossistene AS er en landsdekkende fullsortimentsgrossist som består av 21 selvstendige grossister hvor Eurosupply AS er en av disse. Servicegrossistenes medlemmer er selvstendige virksomheter som samarbeider på ulike områder for å gi deg effektive rutiner, stabil distribusjon og gode betingelser.

sg_logo

SG Maritime – All you need 24/7

EuroSupply AS er en del av nettverket SG Maritim som sikrer effektiv og stabil distribusjon langs hele norskekysten. SG Maritim ble etablert i 1999, og består av norske skipshandlere, alle med lang erfaring og tradisjoner innenfor skipshandler bransjen.

SGMAR
 

Fornyet tillit fra Havforskningsinstituttet

Etter en grundig anbudsrunde har Eurosupply AS og Servicegrossistene blitt tildelt en ny kontrakt med Havforskningsinstituttet for levering av proviant og pantryprodukter til instituttets skip. Kontrakten er for 2 år med opsjon til forlengelse i ytterligere 2 år.

Eurosupply har vært leverandør til Havforskningsinstituttets skip siden 2014. Forlengelse av avtalen viser at vår satsning på høy servicegrad, tilpasset produktsortiment og konkurransedyktige betingelser har blitt verdsatt i evalueringsprosessen.

Havforskningsinstituttet er det største marine forskningsinstituttet i Europa og drifter syv avanserte forskningsfartøy som årlig gjennomfører en rekke tokt bl.a. i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av oppgavene er å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i havet og utviklingstendensene i ulike fiskebestander.

Vi takker Havforskningsinstituttet for tilliten og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.